Interactieve Zelf-Resonantie (IZR)

Wat is Interactieve Zelf-Resonantie?

Interactieve Zelf-Resonantie (kortweg IZR) is een methode waarbij je met behulp van een IZR-proces als het ware in een spiegel kijkt. Die toont jou wie je in wezen bent, waar je warm voor loopt, wat je tegenhoudt of waar je liever van wegkijkt. Zo ontdek je gedragspatronen die je misschien al vroeg in je leven hebt gevormd, omdat ze ‘daar en toen’ passend waren voor de omstandigheden waarin je verkeerde, maar die je nu meer belemmeren dan verder helpen. Tijdens een IZR-proces ontmoet je jouw gedrag, gevoelens en drijfveren waardoor je jezelf beter begrijpt, onderdrukte gevoelens kunt toelaten en jezelf bevrijdt van oude patronen en overtuigingen.

Het doel van een IZR-proces is dat je zeggenschap krijgt over jezelf en je leven. Daarom is jouw verlangen, veranderwens of onderzoeksvraag altijd het vertrekpunt. Sleutelbegrippen daarbij zijn het erkennen van de werkelijkheid, mildheid en compassie met jezelf en anderen.

Wanneer kan een IZR-proces helpen?

IZR-processen helpen je bij:

  • Keuzes maken
  • Grenzen stellen en trouw zijn aan jezelf
  • Boosheid, machteloosheid, verdriet en angst
  • Relatievragen
  • Intimiteit, seksualiteit
  • Opvoedingsvragen
  • Faalangst, spanning en slapeloosheid
  • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
  • Identiteitsvragen (‘wie ben ik en wat wil ik?’)
  • Lichamelijke symptomen

Waar is deze werkwijze op gebaseerd?

Interactieve Zelf-Resonantie is gebaseerd op moderne, erkende trauma- en hechtingstheorieën. De werkwijze heeft haar wortel in de traumaverwerkingsmethode van psychotherapeut dr. Franz Ruppert en bouwt daarop voort. Daarbij gebruiken we het volgende model:

Het model toont de innerlijke verdeeldheid die ontstaat bij schokkende gebeurtenissen en die blijft bestaan als mensen zich daar niet voldoende van kunnen herstellen. Het helpt om je reacties, gedrag en gevoelens te kunnen plaatsen, jezelf en anderen te begrijpen en je te openen voor nieuwe mogelijkheden.

Hoe ziet een proces er uit?

Ik werk op individuele basis. Dat betekent dat jij je interactieve zelf-resonantieproces alleen doet met mij als begeleider. Je kunt daarbij mij inzetten als resonantiepersoon en je kunt voorwerpen die zich in de ruimte bevinden gebruiken als resonantiefiguren.
Je schrijft jouw verlangen, veranderwens of onderzoeksvraag op het bord en voor elk woord mag je mij of een voorwerp plaatsen. Dit gaat woord voor woord, zodat er genoeg ruimte is na elk woord om te resoneren. Samen reflecteren we op het proces om zo helder te krijgen wat zich toont en wat daar de boodschap van is.

Als je het fijn vindt, mag je zelf ook één of twee eigen resonantiepersonen meenemen. Dit stemmen we altijd van te voren af.

Elke sessie duurt 1,5 uur.

Comments are closed.